Systemy Epifanes na stal

Ostateczny rezultat wykonanych prac malarskich w wielkim stopniu zależy od przygotowania i stanu podłoża oraz warunków w jakich używano farb i lakierów.

Przygotowanie stali i aluminium do malowania

Przygotowanie aluminium do malowania jest bardzo istotne. Nowe aluminium zawiera tłuszcze na swojej powierzchni, które muszą zostać usunięte. Ponadto choć aluminium nie koroduje, to na jego powierzchni formuje się cienka warstwa utlenionego metalu. W celu uzyskania dobrej przyczepności zaleca się nie tylko odtłuszczenie powierzchni, ale również lekkie jej piaskowanie bądź przeszlifowanie papierem ściernym odpowiednim dla aluminium. Po wyczyszczeniu, odtłuszczeniu oraz przeszlifowaniu powierzchni aluminium pierwsza warstwa systemu powinna być nałożona w przeciągu kilku godzin. Szczególnie na nowe aluminium właściwe jest nałożenie Epifanes Washprimer AQ. Ten oparty na wodzie środek gruntujący zapewni optymalne przywieranie powłoki malarskiej do aluminium.

Po przygotowaniu powierzchni opisanym na wstępie należy postępować zgodnie ze schematem podanym w poniższej tabelce:

 

Renowacja istniejących jednoskładnikowych powłok malarskich

Jeżeli istniejąca powłoka dobrze przylega farby wszystkie jednoskładnikowe mogą być nakładane praktycznie na każdy rodzaj jednoskładnikowego bądź dwuskładnikowego podłoża oczywiście po uprzednim oczyszczeniu, odtłuszczeniu i przeszlifowaniu istniejącej powłoki. Przygotowaną powierzchnię można zagruntować za pomocą  EPIFANES Epiground Prelacquer  . Jeżeli zaś istniejąca powłoka malarska straciła przyczepność (odwarstwia się lub łuszczy) powinna zostać usunięta. Usunąć ją można za pomocą substancji chemicznych przeznaczonych do usuwania powłok malarskich np. EPIFANES Paint Remover.

Powierzchnię aluminium należy przygotować jak opisano na wstępie. Schemat postępowania przy zastosowaniu systemu farb dwuskładnikowych zawiera poniższa tabelka.

 

Renowacja istniejących dwuskładnikowych powłok malarskich

Jeżeli istniejąca dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa dobrze przylega do podłoża należy ją oczyścić, odtłuścić i przeszlifować papierem gradacji 320. Przygotowaną powierzchnię można zagruntować za pomocą farby podkładowej EPIFANES Epoxy Primer. Ubytki można uzupełnić szpachlą EPIFANES Epoxy Filler 1300, postępując zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami. Uwaga – farby dwuskładnikowej nie można nakładać na istniejące powłoki jednoskładnikowe. Powłoki takie należy usunąć.