Systemy Epifanes na drewno

2. Drewno ponad linią wodną – malowanie

Ostateczny rezultat wykonanych prac malarskich w wielkim stopniu zależy od przygotowania i stanu podłoża oraz warunków w jakich używano farb i lakierów.

Farby jednoskładnikowe

Możliwe jest zastosowanie trzech rodzajów nawierzchniowych farb jednoskładnikowych do malowania drewna ponad linią wodną. EPIFANES Yacht Enamel, EPIFANES Monourethane, oraz EPIFANES Nautiforte. Pierwsza z farb – EPIFANES Yacht Enamel jest tradycyjną emalią jachtową w wielu kolorach. EPIFANES Monourethane jest twardszą i mniej elastyczną farbą niż emalia jachtowa występuje w kilku kolorach. Farba EPIFANES Nautiforte przeznaczona jest specjalnie do malowania burt i pokładówek jachtów i produkowana jest trzech najpopularniejszych kolorach – białym, kremowo-białym (oyster #24) oraz białym z dodatkiem szarego (offwhite #25). Farba ta jest bardzo odporna na żółknięcie oraz przez dodatek żywic silikonowych daje gładką i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię. Wszystkie farby nawierzchniowe nakłada się po zastosowaniu farby podkładowej (primera) EPIFANES Woodprimer, który nie tylko zapewnia właściwą przyczepność, ale także pozwala wyrównać drobne nierówności drewna oraz zapewnia uzyskanie właściwego koloru. Nierówności powierzchni można wypełnić szpachlówką EPIFANES Combi Filler albo szpachlówką w płynie do nakładania pędzlem EPIFANES MonoFill. Szpachlować należy warstwami o grubości do 1 mm. Wyszpachlowane miejsca należy zaraz po wyschnięciu szpachli (ok. 24 godz.) zamalować docelową farbą nawierzchniową rozcieńczoną w 20% za pomocą Brushthinner for Paint & Varnish. Powłoka malarska powstaje według schematu podanego w Tabelce Nr 9, po przygotowaniu powierzchni opisanym w wyżej przygotowaniu powierzchni.

Tabela nr 9

LpProduktLiczba warstw
Rozcieńczalnik i rozcieńczenie w proc
Czas schnięcia kolejnych warstw przy 18 st. CPapier ściernyUwagi
1.EPIFANES
Woodprimer
1Brushthinner
for Paint & Varnish
0-5%
24 godziny180 do 220 suchy
Przygotowane i zagruntowane jak wyżej powierzchnie drewniane można pomalować następującymi farbami nawierzchniowymi:
2.EPIFANES
Yacht Enamel
2-3Brushthinner
for Paint & Varnish
0-5%
24 godzinyNa mokro
360-400
Ostatnie warstwy używać papier
do gradacji 800
albo:
3.EPIFANES
Monourethane
2-3Brushthinner
for Paint & Varnish
0-5%
24 godzinyNa mokro
360-400
Ostatnie warstwy używać papier
do gradacji 800
albo:
4.EPIFANES
Nautiforte
2-3Brushthinner
for Paint & Varnish
0-5%
24 godzinyNa mokro
360-400
Ostatnie warstwy używać papier do gradacji 800

Jednoskładnikowe powierzchnie antypoślizgowe

W celu uzyskania na pokładzie powierzchnie antypoślizgowych dwie ostatnie warstwy wybranej wyżej farby mogą być zastąpione przez EPIFANES Nonskid Deckcoating albo dwiema warstwami EPIFANES Monourethane do którego dodano proszek antypoślizgowy EPIFANES Nonskid Beads. Farby antypoślizgowe należy nakładać wałkiem, gdyż pędzel nie zapewni odpowiednio równej powierzchni. Tak pomalowany pokład powinno pozostawić się na 72 godz. aby system prawidłowo się utwardził.

Renowacja istniejących jednoskładnikowych powłok malarskich

Jeżeli istniejąca powłoka dobrze przylega farby jednoskładnikowe mogą być nakładane praktycznie na każdy rodzaj jednoskładnikowego bądź dwuskładnikowego podłoża oczywiście po uprzednim oczyszczeniu, odtłuszczeniu i przeszlifowaniu istniejącej powłoki. Przygotowaną powierzchnię można zagruntować za pomocą EPIFANES Epiground Prelacquer albo EPIFANES Woodprimer. Jeżeli zaś istniejąca powłoka malarska straciła przyczepność (odwarstwia się lub łuszczy) powinna zostać usunięta. Usunąć ją można za pomocą substancji chemicznych przeznaczonych do usuwania powłok malarskich np. Epifanes Paint Remover.

Farby dwuskładnikowe

Generalnie z powodu większej elastyczności na drewno zaleca się nakładanie systemów jednoskładnikowych. Jednak na drewno wymiarowo stabilne jak sklejka wodoodporna albo błogi przesycone żywicami epoksydowymi możliwe jest zastosowanie systemów dwuskładnikowych. Powierzchnię drewna należy przygotować jak opisano na wstępie. Zagruntowaną za pomocą EPIFANES Epoxy Primer powierzchnie można wyszpachlować szpachlówką EPIFANES Epoxy Filler 1300, którą po wyschnięciu i przeszlifowaniu należy ponownie pokryć primerem epoksydowym. Schemat postępowania zawiera poniższa tabelka.

Tabela nr 10

LpProduktLiczba warstw
Rozcieńczalnik i rozcieńczenie w proc
Czas schnięcia kolejnych warstw przy 18 st. CPapier ściernyUwagi
1.EPIFANES
Epoxy Primer
1EPIFANES
Thinner D-601
25%
24 godziny180 do 220 suchyNakładać sztywnym pędzlem
2.EPIFANES
Poly-urethane
3EPIFANES
Poly-urethan Brushthinner
0-5%
24 godziny400 mokrySzlifowanie nie jest konieczne
jeżeli 2-gą warstwę nałoży się
w ciągu 48 godz. od 1-ej

Powierzchnie antypoślizgowe

W celu uzyskania na pokładzie powierzchni antypoślizgowych do dwóch ostatnich warstwy EPIFANES Poly-urethane należy dodać proszek antypoślizgowy Epifanes Nonskid Beads. Dwie ostatnie warstwy mogą być także zastąpione przez EPIFANES Nonskid Deckcoating albo dwiema warstwami EPIFANES Monourethane do którego dodano proszek antypoślizgowy Epifanes Nonskid Beads. Farby antypoślizgowe należy nakładać wałkiem, gdyż pędzel nie zapewni odpowiednio równej powierzchni. Tak pomalowany pokład powinno pozostawić się na 72 godz. aby system prawidłowo się utwardził.

Malowanie zęz z drewna

Po przygotowaniu powierzchni jak opisano w punkcie „przygotowanie powierzchni” postępować należy jak niżej:

Tabela nr 11

LpProduktLiczba warstw
Rozcieńczalnik i rozcieńczenie w proc
Czas schnięcia kolejnych warstw przy 18 st. CPapier ściernyUwagi
1.EPIFANES
Woodprimer
1Brushthinner
for Paint & Varnish
0-5%
24 godziny320 suchy
2.EPIFANES
Bilgepaint
2Brushthinner
for Paint & Varnish
0-5%
24 godziny320 suchy

Linia wodna

Pas wodnicy należy nałożyć ok 5 cm ponad rzeczywistą linią wodną (przy pełnym obciążeniu). Oznacza to, że podwodny system sięga nad poziomem wody, przez co unika się ciągłego działania wody na farby przeznaczone do malowania ponad linią wodną. Do malowania linii wodnej przygotowano specjalną farbę Epifanes Waterline Paint. Farba ta może być nakładana na istniejącą powłokę malarską, bądź po zastosowaniu EPIFANES Woodprimer.