Systemy Epifanes na drewno

Ostateczny rezultat wykonanych prac malarskich w wielkim stopniu zależy od przygotowania i stanu podłoża oraz warunków w jakich używano farb i lakierów.

 Przygotowanie powierzchni

Oczyszczanie i odtłuszczanie
Przed szlifowaniem należy upewnić się, że powierzchnia przeznaczona do malowania lub lakierowania jest czysta i dobrze odtłuszczona oraz sucha. Na istniejących powłokach malarskich i lakierniczych zabrudzenia można usunąć wodą i amoniakiem. Po wyschnięciu, powierzchnię należy odtłuścić za pomocą EPIFANES Spraythinner for Paint and Varnish. Nigdy nie należy używać wody lub produktów zawierających wodę na surowe drewno, szczególnie gatunków tropikalnych, gdyż może ona uaktywnić substancje zawarte we włóknach tych gatunków drewna.
Szlifowanie
Dokładne przeszlifowanie każdej powierzchni przed malowaniem jest bardzo istotne, gdyż pozwala uzyskać dobrą przyczepność pomiędzy warstwami oraz gładkie i obojętne podłoże. Jeżeli nie podano innych zaleceń, należy przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy lakieru przeszlifować poprzednia warstwę. Każde podłoże należy przeszlifować papierem ściernym odpowiedniej gradacji (ziarnistości). Generalnie surowe podłoża, farby gruntowe oraz masy szpachlowe należy szlifować na sucho, aby uniknąć przenikania wilgoci do podłoża. Szlifowanie pomiędzy kolejnymi warstwami farby lub lakieru można wykonywać odpowiednim drobnoziarnistym papierem ściernym z wodą. Prace te najlepiej wykonywać ręcznie. Nie doradzamy mechanicznego szlifowania w połączeniu z gruboziarnistym papierem, ponieważ może to spowodować powstanie rys oraz zeszlifowanie zbyt grubej warstwy lakieru lub farby. Dobór odpowiedniego papieru ściernego oraz wielkość ziaren został opisany dla każdego systemu. Podczas szlifowania powinno używać się masek ochronnych, aby uniknąć wdychania pyłu.
Narzędzia
Należy stosować tylko narzędzia dobrej jakości (markowe), czyste i suche. Pędzle należy wybierać z niezbyt miękkim jednak długim włosem. Do produktów dwuskładnikowych można stosować tylko takie wałki, które są odporne na agresywne składniki tych typów farb. Mogą to być wałki z nylonu i moheru. Wałki piankowe lub wałki perlonowe nadają się do nakładania podkładów i farb jednoskładnikowych. Do prac lakierniczych zaleca się stosowanie pędzli lub ewentualnie bardzo drobnych wałków piankowych bądź moherowych.
Miejsce pracy
Prace malarskie należy wykonywać jedynie suchym otoczeniu wolnym od pyłu i kurzu. Należy zadbać także, aby zarówno malowanie jak i suszenie odbywało się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nigdy nie należy wykonywać prac malarskich w bezpośrednim ostrym słońcu lub podczas dużej wilgotności ( np. mgła). Należy unikać kondensacji pary wodnej na świeżo pomalowanej powłoce farby lub lakieru, gdyż woda może wniknąć w film i spowodować matowienie powłoki. Szczególnie podatne na powyższe zjawisko są produkty dwuskładnikowe.
Temperatura i wilgotność
Podczas nakładania produktów jednoskładnikowych minimalna temperatura otoczenia oraz malowanej powierzchni nie powinna być niższa niż 5 st. C. Podczas nakładania produktów dwuskładnikowych temperatura ta powinna wynosić minimum 10 – 12 st. C. Relatywna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 85% dla produktów jednoskładnikowych oraz 70% lub mniej dla produktów dwuskładnikowych. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może doprowadzić do zmniejszonej wytrzymałości powłoki lub problemów z jej schnięciem. Minimalna temperatura malowanej powierzchni powinna być ponadto o ok. 3 st. C. wyższa od punktu kondensacji pary wodnej. Podczas nakładania farby lub lakieru w zimne dni należy ponadto uważać na kondensację pary z oddechu osoby malującej. Generalnie w każdym przypadku należy się upewnić, że malowana powierzchnia jest sucha.
Grubość powłoki (film) i rozcieńczanie
Generalnie nie należy nakładać grubych warstw farb lub lakierów, aby uniknąć problemów związanych z schnięciem bądź tworzeniem się zacieków. Zawsze lepiej nałożyć dwie cienkie warstwy niż jedną grubą. Farbę bądź lakier należy nakładać starannie i równomiernie. Nie rozcieńczać bardziej niż jest to konieczne. Zbyt duże rozcieńczenie powoduje osłabienie powłoki malarskiej, a w konsekwencji słabszą ochronę malowanej powierzchni lub szybką utratę połysku. Należy unikać dodawania do produktów innych składników niż podane przez producenta. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależna jest między innymi od temperatury farby i otoczenia. Proporcje podawane na opakowaniach dotyczą średnich temperatur ok.18 st. C.
Mieszanie
Przed malowaniem należy upewnić się, że farba lub lakier zostały dobrze wymieszane. Niektóre składniki farb jak np. pigmenty mogą zalegać na dnie opakowania. Produkt należy wymieszać tak aby osiągnąć jednorodną, gładką substancję. Nie należy jednak mieszać za mocno, aby uniknąć przedostania się bąbelków powietrza do farby. Aby uzyskać jednolity kolor malowanej powierzchni należy zawsze używać farb o tym samym numerze, podanym na spodzie opakowania. Łącząc produkty dwuskładnikowe, przed użyciem należy pozostawić im pewien czas na reakcje chemiczną.
Bezpieczeństwo
Należy zawsze przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa podanych na opakowaniach produktów. Należy starać się unikać kontaktu produktu ze skórą oraz oczami. Farb i lakierów należy używać w wentylowanych pomieszczeniach. Jeżeli możliwości wietrzenia pomieszczenia są ograniczone, należy używać masek, aby uniknąć wdychania oparów. W czasie szlifowania produktów zawierających ołów lub chrom użycie odpowiednich masek jest konieczne.